Умови використання сервісу

Будь-яке використання сервісу ROOMTODO, розміщеного на домені верхнього рівня http://roomtodo.com та/або вбудованого в сайти-партнери, що належить компанії ROOMTODO OÜ, означає, що Ви повністю прочитали, зрозуміли й згодні з умовами нижчевикладеної угоди, зобов’язуєтеся їх дотримуватися й нести відповідальність за їх порушення. Умови даної Угоди й додатків до неї є суттєвими й обов’язковими для всіх учасників сервісу.


I. Загальні умови

1.1. Користувач гарантує, що на нього не поширюються законодавчі обмеження на використання онлайн-послуг, що він має всі необхідні повноваження для укладання даної Угоди або отримав необхідний дозвіл у формі, якої вимагає закон, від своїх батьків або законних представників.

1.2. Дана Угода з усіма додатками до неї для стислості надалі іменується Угодою. Всі додатки до Угоди є її невід’ємною частиною та обов’язкові для виконання Сторонами. Додатки до Угоди розміщуються адміністрацією на сайті сервісу.

1.3. Дану Угоду може бути змінено або доповнено власником сервісу ROOMTODO - компанією ROOMTODO OÜ (надалі Власник) у будь-який час, у тому числі шляхом розміщення (публікації) нової її редакції. Про зміну і доповнення Угоди Власник через адміністратора сайту повідомляє Користувача будь-яким із перелічених способів: публікацією на сайті сервісу ROOMTODO, відправкою повідомлення на електронну пошту Користувача, розміщенням інформаційного повідомлення всередині сервісу ROOMTODO, в тому числі шляхом публікації тексту змін та доповнень всередині сервісу ROOMTODO. Після отримання такого повідомлення Користувач зобов’язується негайно ознайомитися зі змінами, що відбулися, та доповненнями до Угоди. Продовження Користувачем участі в сервісі ROOMTODO після отримання повідомлення про зміни й доповнення в Угоді є вираженням згоди Користувача з ними.

1.4. Користувач послуговується сервісом ROOMTODO на власний страх та ризик. Сервіс ROOMTODO надається за принципом «як є», тобто Користувачу не надаються гарантії, що сервіс ROOMTODO, а також функції, можливості, сервіси та послуги, що надаються всередині нього:
    а) будуть функціонувати безперебійно, безперервно, без помилок;
    b) будуть відповідати вимогам та очікуванням Користувача.

Власник та адміністратор сайту не несуть відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або шкоду, заподіяну Користувачу, в тому числі його комп’ютеру, програмному забезпеченню або іншому майну у зв’язку з використанням або неможливістю використання сервісу ROOMTODO, в тому числі у зв’язку із застосуванням до Користувача технічних обмежень із використання функцій, можливостей, сервісів та послуг всередині сервісу ROOMTODO за порушення правил даної Угоди, правил сервісу ROOMTODO.


II. Права та обов’язки Адміністрації

2.1. У разі порушення Користувачем даної Згоди Власник або адміністратор сайту вправі без попереднього повідомлення в односторонньому порядку повністю або частково обмежити функціональність чи доступ Користувача до сервісу ROOMTODO, видалити всі дані, контент і матеріали Користувача, а також відмовити Користувачу в подальшому наданні послуг у сервісі ROOMTODO, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яку може бути завдано Користувачу такою дією.

2.2. Власник або адміністратор сайту залишають за собою право повністю або частково обмежувати функціональність сервісу ROOMTODO з технічних, технологічних, профілактичних чи інших причин на свій власний розсуд із попереднім повідомленням Користувачів або без такого.

2.3. Всі характеристики й параметри складових сервісу ROOMTODO, а також правила їх формування, включаючи параметри об’єктів та інструментів, ціни, обмінні курси, рейтинги та інші характеристики й параметри можуть змінюватися Власником або адміністратором сайту сервісу ROOMTODO без обов’язкового повідомлення Користувачів як до, так і після внесення змін.

2.4. Матеріали, розміщені Користувачем у сервісі ROOMTODO, що порушують дану Угоду або чинне законодавство, в тому числі законодавство у сфері інтелектуальної власності, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності й моралі, можуть бути видалені адміністратором сайту сервісу ROOMTODO без повідомлення автора та інших Користувачів.

2.5. Адміністратор сайту вправі в порядку збору статистичних даних відслідковувати й зберігати інформацію про IP-адреси доступу Користувача до сервісу ROOMTODO й використовувати файли технічної інформації (cookies), розміщені на персональному комп’ютері Користувача. У разі якщо в діях Користувача вбачаються ознаки кримінального злочину, Власник або адміністратор сайту вправі передати наявні в них дані про Користувача до правоохоронних органів. Крім того, Власник або адміністратор сайту вправі передати наявні в нього дані про Користувача до правоохоронних органів за запитом останніх у випадках і порядку, передбачених законодавством.


III. Права та обов’язки Користувача

3.1. Користувач зобов’язується дотримуватися даної Угоди й своєчасно ознайомлюватися з чинною редакцією Угоди.

3.2. У разі незгоди Користувача з чинною Угодою Користувач зобов’язаний припинити участь у сервісі ROOMTODO.

3.3. Користувач зобов’язується не розкривати й не передавати третім особам свої ідентифікаційні дані, за якими можлива авторизація Користувача у будь-якій із частин сервісу ROOMTODO.

3.4. Користувач зобов’язується не досліджувати код, не декомпілювати й не дизасемблювати сервіс ROOMTODO, не модифікувати сервіс ROOMTODO, за винятком модифікації контенту з дозволу правовласника, й не створювати похідні продукти на базі сервісу ROOMTODO або його частин. На модифікований користувачем контент поширюються всі вимоги даної Угоди відносно матеріалів, включаючи, але не обмежуючись розділом IV.

3.5. Користувач має право виконувати дії, передбачені логікою сервісу ROOMTODO, використовувати технічні можливості для керування об’єктами й інструментами.


IV. Користувачу забороняються такі дії:

4.1. Використовувати сервіс ROOMTODO будь-яким способом, який може завадити нормальному функціонуванню сервісу ROOMTODO.

4.2. Використовувати автоматизовані скріпти для збору інформації або для іншого роду взаємодії з об’єктами сервісу ROOMTODO.

4.3. Використовувати контактну інформацію Користувачів з метою розсилання небажаної інформації (спаму).

4.4. Розміщувати в сервісі ROOMTODO об’єкти прав інтелектуальної власності без належних для цього повноважень і без згоди правовласників таких об’єктів.

4.5. Розміщувати в сервісі ROOMTODO (в тому числі під час реєстрації) особисту інформацію третіх особ без їхньої згоди, в тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані.

4.6. Розміщувати в сервісі ROOMTODO комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію та будь-яку іншу нав’язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації узгоджене з Власником або адміністратором сайту.

4.7. Розміщувати в сервісі ROOMTODO матеріали, що ображають або принижують честь та гідність інших Користувачів або третіх особ, або посилання на такі матеріали.

4.8. Розміщувати в сервісі ROOMTODO нецензурні або лайливі слова чи словосполучення, в тому числі використовувати їх в імені Користувача.

4.9. Розміщувати в сервісі ROOMTODO шкідливі програми або посилання, які можуть містити або містять шкідливі програми.

4.10. Розміщувати в сервісі ROOMTODO матеріали порнографічного характеру або посилання на них.

4.11. Розміщувати в сервісі ROOMTODO погрози, заклики до насильства та здійснення протиправних дій, а також посилання на такі матеріали.

4.12. Розміщувати в сервісі ROOMTODO матеріали з елементами насильства, жорстокості, расової, міжнаціональної або міжрелігійної ворожнечі, а також посилання на такі матеріали.

4.13. Пропагандувати та демонструвати в сервісі ROOMTODO нацистську атрибутику або символіку.

4.14. Пропагандувати в сервісі ROOMTODO злочинну діяльність, розміщувати інструкції з виконання протиправних дій.

4.15. Розміщувати в сервісі ROOMTODO будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Власника або адміністратора сайту, є небажаною, порушує норми моралі, етики й гуманності, суперечить публічному порядку, порушує чинне законодавство.

4.16. Виконувати будь-які інші протиправні або злочинні дії.

4.17 Передавати третім особам свої ідентифікаційні дані за якими можлива авторизація Користувача в будь-якій частині сервіса ROOMTODO.


V. Виняткові права

5.1. Виняткові права на об’єкти інтелектуальної власності сервісу ROOMTODO належать Власнику. Всі права захищені.

5.2. Авторські права на матеріали, розміщені в сервісі ROOMTODO Користувачами, належать Користувачам, що їх створили, або іншим законним правовласникам.

5.3. Невиняткові права на використання в сервісі ROOMTODO матеріалів, що є об’єктами інтелектуальної власності Користувача, переходять до Власника з моменту розміщення (публікації) Користувачем цих матеріалів у сервісі ROOMTODO без зустрічного зобов’язання з боку Власника із виплати авторської або іншої винагороди. Користувач зобов’язується забезпечити правові підстави переходу невиняткових прав до Власника також і на матеріали, що розміщені Користувачем у сервісі ROOMTODO і належать іншим правовласникам. Невиняткові права на використання матеріалів включають право використовувати їх будь-яким способом і в будь-якій країні світу, в тому числі оприлюднити, поширювати, модифікувати, адаптувати, іншим чином переробляти, видавати, створювати похідні без зобов’язання згадувати ім’я автора.

5.4. Категорично забороняється будь-яке використання розміщених у сервісі ROOMTODO об’єктів виняткових прав інтелектуальної власності повністю або по частинах без попереднього письмового дозволу правовласника, крім випадків, дозволених у даній Угоді, або коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання матеріалу іншими особами.


VI. Сайти та матеріали третіх осіб

6.1. Cервіс ROOMTODO містить посилання на інші сайти в сіті Інтернет, а також програми, фото-, відео-, аудіо-, графічні й текстові матеріали, що належать третім особам.

6.2. Розміщення посилань на сайти або матеріали третіх осіб у сервісі ROOMTODO не означає підтримки, схвалення або рекомендації даних сайтів чи матеріалів Власником або адміністратором сайту.

6.3. Власник або адміністратор сайту не несе відповідальності за будь-які матеріали третіх осіб, розміщені в сервісі ROOMTODO або на сайтах третіх осіб, доступних за посиланнями із сервісу ROOMTODO, включаючи, але не обмежуючись будь-якими думками чи твердженнями.

6.4. Перехід за посиланнями на сайти третіх осіб, установка програм третіх осіб або інше використання матеріалів третіх осіб Користувач здійснює на свій страх і ризик.

6.5. Дія даної Угоди не поширюється на будь-які програми, матеріали чи сайти третіх осіб.


VII. Відповідальність сторін

7.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-які матеріали або іншу інформацію, які він розміщує в сервісі ROOMTODO чи в інший спосіб повідомляє Користувачів або доводить до всезагального відома.

7.2. Користувач несе відповідальність перед Власником і третіми особами за недотримання умов даної Угоди.

7.3. Користувач відшкодовує Власнику та третім особам будь-які збитки, завдані у зв’язку з його діями, включаючи, але не обмежуючись порушенням даної Угоди, авторських, виняткових або інших прав.

7.4. Власник не несе відповідальності згідно з пунктом 1.4 розділу I і пунктом 6.3 розділу VI даної Угоди.

7.5. Адміністрація не несе відповідальності за якість і швидкість доступу Користувача в інтернет. З усіх технічних питань, пов’язаних з наданням послуг зв’язку, Користувачу слід звертатися до свого постачальника послуг зв’язку.

Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку поведінку Користувачів або третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись цим, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів Користувачів.

7.6. Власник, адміністратор сайту, а також їхні представники за жодних обставин не несуть відповідальності перед Користувачами сервісу ROOMTODO або іншими третіми особами за будь-яку непряму, випадкову, ненавмисну шкоду, включаючи, але не обмежуючись цим, загублені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, втрачену вигоду, спричинені використанням сервісу ROOMTODO, його складових частин і матеріалів, доступ до яких було отримано за допомогою сервісу ROOMTODO, навіть якщо Власник або адміністратор сайту не вказували можливість такої шкоди.

7.7. Власник або адміністратор сайту звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання обов’язків за даною Угодою, якщо таке невиконання є наслідком дії нездоланної сили (форс-мажор), тобто надзвичайних і невідворотних сторонами за даних умов обставин, в тому числі військових дій, антитерористичних операцій, масових безладів, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф, а також внаслідок збоїв у телекомунікаційних та енергетичних сітях, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, скерованих на несанкціонований доступ або виведення з ладу програмного чи апаратного комплексу.


VIII. Політика повернення коштів

8.1. Кредіти, Basic та Pro-версії ROOMTODO є цифровим контентом, що не поставляється на матеріальному носії і, відповідно, не підлягає поверненню. Повернення коштів за оплату кредітів, Basic та Pro-версій ROOMTODO можливе виключно у випадку несанкціонованої покупки. Несанкціонована покупка - це покупка без відома Користувача і його безпосередньої участі.

8.2 Для запобігання несанкціонованій покупці необхідно, щоб Користувач не передавав ідентифікаційні дані стороннім особам. Якщо Користувач надасть ідентифікаційні дані стороннім особам, то таким чином, він порушує правила користування сервісом ROOMTODO, несе відповідальність за будь-які здійснені оплати і не має права на повернення коштів за оплату.

8.3 У випадку несанкціонованої оплати Користувач може запросити повернення коштів протягом 14 календарних днів з дати здійснення оплати. Для старту процедури повернення коштів Користувачу необхідно відправити запит на адресу [email protected]. Адміністрація може відмовити в будь-якому поверненні коштів, якщо несанкціонованість оплати не буде підтверджена.


IX. Збереження прав

9.1. Всі інші права, не вказані в явному вигляді в Угоді, зберігаються за Власником.


X. Заключні положення

10.1. Дана Угода представляє собою договір між Власником і Користувачем стосовно умов участі Користувача в сервісі ROOMTODO. Дана Угода набирає чинності з моменту її прийняття Користувачем і діє протягом невизначеного часу.

10.2. Питання, не врегульовані в даній Угоді, визначаються відповідно до права країни, що є країною реєстрації (установи) Власника (Україна). Суперечки, пов’язані із заключенням, виконанням та розірванням даної Угоди, підлягають розгляду в суді країни, яка є країною реєстрації (установи) Власника (Україна), відповідно до матеріального й процесуального права країни суду. При цьому Користувач визнає, що країною, в якій він ознайомився з запрошенням укласти дану Угоду, а також країною, в якій він застосував дії із укладання даної Угоди, є країна реєстрації (установи) Власника сервісу ROOMTODО.

10.3. Якщо якась із умов даної Згоди стане недійсною або такою, що не має юридичної сили, не може бути примусово здійснена за законами будь-якої юрисдикції, це не вплине на:
   a) дійсність, законність, можливість бути примусово здійсненими в цій юрисдикції всіх інших умов цієї Угоди; або на:
   b) дійсність, законність, можливість бути примусово здійсненими в будь-якій іншій юрисдикції всіх інших умов цієї Угоди.

Ласкаво просимо на Roomtodo. Цей сайт використовує cookies. Детальніше.